Hipoterapie

Hipoterapie – složené slovo, kde hipo reprezentuje koně, terapie znamená léčba.  

Je to komplexní rehabilitační metoda využívající koně pro léčebné účely. Tato metoda v sobě zahrnuje hiporehabilitaci a pedagogicko-psychologické ježdění.

Hiporehabilitace - využívá specifického pohybu koně – to je trojí pohyb hřbetu koně, který si vynucuje pohybovou kompenzaci ze strany jezdce a každé vychýlení hřbetu koně vyvolává řadu reflexů, nutných k udržování rovnováhy. Pro postiženého to představuje vlastní specifickou rehabilitaci.

 V neposlední řadě využívá i tělesné teploty koně, která je důležitá pro ztuhlé svalstvo u tělesně postižených. Uvolnění svalů jde ruku v ruce s uvolněním duševním, což lze využívat také při psychoterapeutickém ježdění.

Psychoterapeutické ježdění – tady jde především o navázání kontaktu se zvířetem. Komunikace – kůň se stává prostředníkem mezi pacientem a terapeutem. Vytvářením kontaktu a rozvíjením komunikace dochází k lepšímu navazování vztahů navzájem a odbourávání bariér úzkosti a nedůvěry. Psychoterapeutické ježdění má velký vliv také na pozornost, emotivní stránku, chování, motivaci a celkově zlepšuje kvalitu života každého člověka.

Každoročně píšeme projekty, pomocí kterých získáváme prostředky na hippoterapii. 

002_7187 IMG_1749 002_7146

Škola v číslech

Podpořili jste nás 0 korunami
Jsme tu pro Vás 0 let
Navštěvuje nás 0 žáků
Náš tým tvoří 0 pracovníků