MÍSTO BETONU KVĚTINY A PROLÉZAČKY: STAVÍME NOVOU ZAHRADU PRO DĚTI S POSTIŽENÍM

Díky našim pravidelným dárcům vznikne u speciální školy Diakonie na Praze 4 nová zahrada. Na místě betonového plácku s lavičkami a suchou trávou rozkvetou květiny a vyrostou originální prolézačky pro rozvoj dětí s postižením.

Do školy chodí děti s mentálním postižením, více vadami a s autismem. Vládne tu rodinná atmosféra,  třídy mají od čtyř do osmi žáků. Vedle základů čtení, psaní a počítání a poznávání světa kolem nás mají děti pracovní výchovu a také se učí dát najevo, že mají hlad, že se cítí v nepohodě nebo že stojí o společnost druhého. I v tom se dají dělat pokroky, které někdy působí skoro jako zázrak.

Pro školáky chceme vybudovat novou zahradu, která pomůže rozvíjet smyslové vnímání. Z darů společenství dárců pořídíme jednotlivé herní prvky, které tyto smysly podporují.

Hmat se uplatní ve velkých zahradních prvcích: pískovna nebo kuří noha, to posílí i jistou manuální zručnost. Sluchové buňky si děti procvičí přes šeptandu, která přenáší zvuky na delší vzdálenost. Pro zrak, čich i chuť tu jsou třeba květiny a keře, které jsou krásně barevné a během roku se mění. Pro radost i trochu pohybu bude na zahradě zapuštěná trampolína a basketbalový koš.

Zahrada bude hotová v průběhu letošního roku a otevřeme ji i pro děti z okolního sídliště.

Časový plán

I. Etapa č. 1 (únor 2019)

Vyčištění plochy zahrady před výběrovým řízením na dodavatele

Ořez stromů

 

II. Etapa č. 2 (únor – duben 2019)

  1. úprava architektonické situace všech herních prvků a vegetačních prvků se zakótováním (úprava stávajícího výkresu 05)
  2. výkaz výměr pro:

+založení hlavní spojovací cesty (cesta bude muset být přeložena a tím pádem nebude navazovat na vrátka do zahrady)- je nutné počítat tedy ještě s vybudováním nového vstupu na zahradu)

+založení EPDM povrchu (basket, lem trampolíny)

+založení betonové dlažby (s přípravou pro mlžící trysky  a šeptandu)

+založení pískové dopadové plochy pod hlavní herní prvek

+osazení opičí dráhy s tunelem, šeptandy, basketbalového koše, pískoviště s dřevěnými hranoly, vestavěné trampolíny

+založení mobiliáře - ochranná síť se sloupy kolem basketbalového koše

+terénní úpravy pro vegetační prvky - modelace, srovnání terénu

  1. výsek relevantního textu z textové zprávy.

 

 

III. Etapa č. 3 (duben 2019)

Výběrové řízení na dodavatele

Sepsání smlouvy

 

IV. Etapa č. 4 (červenec, srpen 2019)

Realizace

+založení hlavní spojovací cesty (cesta bude muset být přeložena a tím pádem nebude navazovat na vrátka do zahrady)- je nutné počítat tedy ještě s vybudováním nového vstupu na zahradu)

+založení EPDM povrchu (basket, lem trampolíny)

+založení betonové dlažby (s přípravou pro mlžící trysky  a šeptandu)

+založení pískové dopadové plochy pod hlavní herní prvek

+osazení opičí dráhy s tunelem, šeptandy, basketbalového koše, pískoviště s dřevěnými hranoly, vestavěné trampolíny

+založení mobiliáře - ochranná síť se sloupy kolem basketbalového koše

+terénní úpravy pro vegetační prvky - modelace, srovnání terénu

 

V. Etapa č. 5  (září 2019)

Slavnostní otevření zahrady

 

 

Také může te nahlédnou do projektu.

Začínáme budovat zahradu. Fotografie

 

 

 

Škola v číslech

Podpořili jste nás 0 korunami
Jsme tu pro Vás 0 let
Navštěvuje nás 0 žáků
Náš tým tvoří 0 pracovníků