Kulturní odpoledne

Výstava Anna Hulačová ENTOMOS

+ WORKSHOP

 

  V úterý 5. února 2019 jsme si v rámci kroužku muzikoterapie udělali výlet do světa výtvarného umění.

KULTURNÍ ODPOLEDNE
Kulturní odpoledne

Výstava současné nadějné sochařky Anny Hulačové je umístěna ve vrcholně barokním Colloredo-Mansfeldském paláci Galerie hlavního města Prahy, a byla inspirovaná životem hmyzu. S průvodkyní a dětmi jsme nacházeli různé broučky, mravence, včelí plásty zakomponované do drobných soch i rozměrných plastik.

Po prohlídce jsme si ještě mohli zatančit v bývalém tanečním sále s velkými zrcadly a freskami na stěnách a stropě. Pod těmito dojmy jsme se přemístili do výtvarného ateliéru, kde si každé z dětí vyrobilo vlastní reliéf z keramické hlíny. Ten jsme následně odlili ze sádry, a vzniklé dílko si děti mohly odnést jako památku.

Sbírka Zahrada pro zahradu

Škola v číslech

Podpořili jste nás 0 Korunami
Jsme tu pro Vás 0 let
Navštěvuje nás 0 žáků
Náš tým tvoří 0 pracovníků