Návštěva německé partnerské školy 2019

Ve dnech 8. – 10. 4. 2019 se uskutečnila další návštěva našich pedagogů v partnerské škole ComeniusSchule v Auhofu v Bavorsku.

Návštěva německé partnerské školy
Návštěva německé partnerské školy 2019

Jedná se o školu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Auhof je částí malého městečka Hilpoltstein nedaleko od Norimberku. Ubytování nám jako vždy poskytli žáci ve svém tréninkovém bytě, kde se po týdnech střídají žákovské skupiny, aby si žáci nazkoušeli, jak samostatně nakoupit, vyprat, uklidit a postarat se sám o sebe s drobnou dopomocí. Po celou dobu se nám velmi mile věnovala ředitelka školy paní Renate Merk-Neunhoeffer se svým týmem. Nutno zmínit, že škola je útulná budova, s dřeveným interiérem, vyzdobená obrazy žáků (stejně jako naše škola J), provoněná vůněmi z kuchyně, kde žáci trénují vaření, jsou zde slyšet zvuky hudebních nástrojů a samozřejmě také běžný školní hluk, smích a křik dětí.

Hned v pondělí po příjezdu a výtečném obědě se nás ujal zástupce paní ředitelky pan Rainer Kühlewind a prošel s námi celý komplex v Auhofu. Do jeho celku nepatří totiž jen samotná škola pro 150 žáků, ale také školka, střední škola(která připravuje žáky na budoucí povolání), pracovní dílny, družina, stacionáře, celoroční domovy pro děti a mladistvé a také pro seniory. Součástí velkého areálu je také překrásné zahradnictví, hospodářský dvůr, lékařská praxe (praktický doktor, zubař), kaple nebo třeba prostorné venkovní hřiště. Lidé z přilehlého Hilpoltsteinu si již dávno našli cestu, aby sem přijížděli, nakupovali v zahradnictví, bavili se s přáteli na slavnostech, které se zde pravidelně konajínebo třeba aby navštívili hřiště se svými malými dětmi. Jedná se o krásný příklad inkluze, kdy běžná populace přichází mezi lidi se zdravotním znevýhodněním, podporují je koupí výrobků a tráví společně čas. Auhofské dílny vyrábějí spousty krásných výrobků v následujících odvětvích: truhlářství, keramika, textilní výroba nebo také zahradnictví. Zaměstnaní lidé se znevýhodněním se podílejí také na jednoduché kompletaci jednotlivých dílů například na stahování rolet, ukládání Fimo hmoty do krabiček podle vzoru, skládání pastelek do krabiček apod. Zdatnější zaměstnanci ale pracují celkem samostatně se skutečnými stroji, které se běžně využívají v truhlářství. Podílejí se tak na výrobě např. zahradního nábytku. Ke každému zaměstnanci je uplatňován naprosto individuální přístup stejně jako v celém předešlém vzdělávání, kdy má možnost vyzkoušet si různé profese a oblasti zájmu.

Druhý den dopoledne jsme po skupinách měli možnost navštívit jednotlivé třídy ve škole a vidět tak jejich vyučování a program. Některé třídy relaxovaly, některé vařily, jiné zpívaly a učily se angličtinu, další zdokonalovaly své počtářské dovednosti v kurzu matematiky. Výběr činností byl pestrý a pro nás všechny velmi zajímavý a inspirativní.

Odpoledne jsme společně s širším pedagogickým týmem ComeniusSchule jeli do městečka Rummelsberg, kde před 130 lety byla založena tradice Rummelsberské diakonie a její vnitřní poslání – pomoc lidem. Nejdříve jsme společně poobědvali v hotelu, ve kterém jsou také zaměstnáni absolventi ComeniusSchule – ať už v kuchyni, nebo v restauraci na pozici číšník/číšnice. Prošli jsme si historické části městečka, viděli jsme překrásný kostel z červeného pískovce a navštívili jsme Diakonické muzeum. Nasáli jsme historické souvislosti místní Diakonie a s příjemným pocitem jsme toto pěkné místo opouštěli a vydali jsme se vstříc ještě norimberským památkám a zákoutím.

Poslední den našeho společného pobytu jsme strávili krátkou exkurzí v bydlení pro dospělé klienty, exkurzí v dílně pro osoby s těžkým zdravotním postižením a také hospitacemi ve škole. Všude jsme viděli zaměřenost na individualitu žáka nebo klienta, snahu o to, aby žák či klient prožil co nejvíce samostatný život a aby měl pocit, že je jedinečný a může být na sebe pyšný. A toto vše se místním pedagogům a zaměstnancům daří a jsme velice rádi, že jsme tomu mohli být přítomni. Již sedm let rozvíjíme partnerství s touto školou, vzájemně si předáváme zkušenosti a čerpáme nové poznatky ve vzdělávání našich dětí a žáků, kteří jsou si složením velice podobní. Možnost poznat jiné formy a metody výuky, jiný přístup i jiný způsob inkluze je pro nás velmi inspirativní.

L.H.

Škola v číslech

Podpořili jste nás 0 Korunami
Jsme tu pro Vás 0 let
Navštěvuje nás 0 žáků
Náš tým tvoří 0 pracovníků