DRUŽINA

Tel.:+420 734 161 179

Vychovatelé:Dáša Němčanská, DiS, Bc.Monika Schmidová

Družina slouží k využívání volného času žáků v odpoledních hodinách. Žáci se mohou přihlásit k docházce buď každý den, nebo pouze ve vybrané dny. Provoz klubu je odpoledne od 13:00 hod do 17:00 hod. S žáky pracují většinou vychovatelé a asistenti pedagoga. Podle zájmu a dispozic žáků se mohou věnovat výtvarným, tělovýchovným, pracovním či relaxačním činnostem. Aktivity klubu probíhají v klubovnách, ve výtvarných a cvičebních prostorách, v relaxační místnosti i na zahradě.

V rámci družiny mohou být žáci přihlášeni na zájmové kroužky, které bývají aktuálně vypisovány každý školní rok. Kroužky probíhají pod vedením učitelů. 

Fotogalerie

Sbírka Zahrada pro zahradu

Škola v číslech

Podpořili jste nás 0 Korunami
Jsme tu pro Vás 0 let
Navštěvuje nás 0 žáků
Náš tým tvoří 0 pracovníků