V. Třída

Třídní učitel: Olga Kabešová

Asistenti pedagoga: Karolína Linhartová

Naše třída se na začátku školního roku hodně změnila. V červnu jsme se slavnostně rozloučili s 5 absolventy, které nahradili žáci z nižších ročníků. Z loňských žáků nám zůstaly pouze 2 žákyně.

Ve třídě jsou nyní 3 dívky a 4 chlapci ve věku 8 – 21 let a jsou zařazeni do 2. - 10. ročníku. Výuka bude probíhat v některých předmětech společně a v jiných individuálně s přihlédnutím ke schopnostem a možnostem jednotlivých žáků.

Další velkou změnou je dispoziční řešení třídy, které proběhlo o prázdninách. Provedené stavební úpravy nám umožnily vstup do třídy přímo z chodby, abychom nemuseli procházet sousední třídou.

V nových podmínkách s jinými žáky se nám bude určitě dobře pracovat.

Fotogalerie

Sbírka Zahrada pro zahradu

Škola v číslech

Podpořili jste nás 0 Korunami
Jsme tu pro Vás 0 let
Navštěvuje nás 0 žáků
Náš tým tvoří 0 pracovníků